Kontakt

JIŘÍ SCHEINER
NÁCHODSKÁ 164/496
193 00 PRAHA 9
tel.: 723 425 015
info@marinasturmovky.cz
www.marinasturmovky.cz
číslo účtu: 0243828339/0800
IČO: 14942518
DIČ: CZ490718234