Zátoka Těchnič - Molo E

Popis cesty:

vyznačeno červeně - ve směru od Prahy po silnici číslo 4 Praha - Písek odbočte na Bohostice, Přehrada Orlík, po průjezdu obcí Bohostice odbočte doprava na obec Lavičky, držte se směr kemp Lavičky stále doprava, po levé straně minete několik domů (obec Lavičky), pojedete dále z kopce dolů a tam kde se silnice rozdvojuje se držte vpravo, pokračujte lesem dále až přijedete z prudkého kopce k chatové osadě a před ní se dejte doleva. Tak přijedete k molu "E".

Možnost využít zázemí na Šturmovkách (načerpání vody, dobytí baterie, občerstvení v klubu Marína Šturmovky atd.)

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte telefonicky.